Algemeen

Harrie Oude Elberink vrijwilliger voor het leven

OOTMARSUM -  Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de stichting Engels’ tuin is oprichter en oud-voorzitter Harrie Oude Elberink benoemd tot ‘Vrijwilliger voor het leven’. Tevens kreeg de ras Siepel een bankje aangeboden dat binnenkort een plek krijgt in het stadspark Engels’ tuin. Op 1 januari jl. heeft Harrie de voorzittershamer binnen het stichtingsbestuur Engels’ tuin neergelegd. Tien jaar lang is hij voorzitter geweest en daarvoor heeft hij ruim twee jaar onder de vlag van de Stadsraad onderhoudswerkzaamheden verricht in Engels ‘tuin. Nagenoeg 12,5 jaar heeft Harrie zich ingezet voor het stadspark en dat deed hij met een groep enthousiaste vrijwilligers. 

“Beste mensen, beste wensen,” liet Hans van Zuilekom aan het begin van de bijeenkomst bij ’t Pläske weten. “Naast het heffen van het glas op het nieuwe jaar, wil ik ook graag terugblikken. We kunnen met elkaar alleen maar concluderen dat het onderhoud en de verfraaiing van Engels ‘tuin in het afgelopen jaar hee goed is gegaan. Jammer is wel dat Joan en Max, de uitbaters van het Theehuis, weg zijn, want daardoor missen we een stuk levendigheid in het park. Het is echt stiller geworden. We zijn in ieder geval wel blij dat het Theehuis ons onderkomen blijft. We willen ook terugkijken op de periode dat Harrie onze voorzitter is geweest. Samen met Toon Bökkers nam hij het initiatief om Engels’ tuin op te knappen en in de aloude glorie te herstellen. Het irriteerde hem en Toon dat er zo weinig onderhoud werd gepleegd. Ze zochten en vonden vrijwilligers en die groep breidde zich steeds verder uit. In 2013 werd onze stichting opgericht en met deze structuur en de mensen, die bereid waren om te helpen, zag het stadspark er na een aantal onderhoudsbeurten weer pico bello uit. Dat is mede te danken door de vasthoudendheid van Harrie. We zijn jou dan ook heel erg dankbaar dat jij één van de initiatiefnemers bent met als resultaat een stadspark waar Ootmarsum trots op mag zijn.”

Wethouder Benno Brand had ook waarderende woorden voor Harrie ‘van de Herder’. “Het is wel de goede Herder,” reageerde Harrie Oude Elberink. De wethouder vervolgde met zijn speech en liet weten dat het Theehuis of verkocht of verhuurd wordt en dat de bestemming Horeca blijft. “Verder blijft het gebouw beschikbaar voor jullie. We denken met het stichtingsbestuur verder na of er mogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor het gereedschap. Verder ben ik trots op wat jullie doen, want het stadspark ligt er met recht prachtig bij. Hoe goed is het dat Harrie destijds het initiatief heeft genomen en dat jullie er de schouders onder hebben gezet. Dank Harrie dat je al die jaren je op deze wijze hebt ingezet om Engels’ tuin in haar oude glorie te herstellen,” aldus Benno Brand.

Vervolgens boden Hans van Zuilekom, namens de stichting, en Benno Brand namens de gemeente Harrie een cadeau aan. Hij kreeg een miniatuurbankje, maar de echte bank staat al in het Theehuis. “Samen met jou zetten we deze in elkaar en zoeken een mooie plek op voor deze bank, die een blijvende herinnering aan jou zal zijn,” besluit Hans van Zuilekom. Voor Marianne Oude Elberink was er een bos bloemen. Naderhand bleef het nog lang gezellig bij ’t Pläske. De partners van de overleden vrijwilligers Toon Bökkers, Jan Segerink en Henk Steggink waren aanwezig. “Fijn dat jullie er zijn, want op deze wijze blijven deze drie vrijwilligers aan ons verbonden,” richtte Hans van Zuilekom een persoonlijk woordje richting de drie partners.