Algemeen

Ootmarsummer zet zich al decennia lang in voor de samenleving

Henk Eertman: boegbeeld van kerk en paastradities benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

OOTMARSUM - Hij is het boegbeeld van de katholieke geloofsgemeenschap in Ootmarsum en Omgeving. En hij is ook de spil van de Ootmarsumse paasgebruiken. Daarnaast zet hij zich al decennia lang ook op allerlei andere manieren in voor de samenleving in Ootmarsum. Dat de Ootmarsummer Henk Eertman (77) daarvoor zaterdag koninklijk werd onderscheiden met de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau is daarom ook meer dan verdiend. 

Dit zei burgemeester John Joosten die een totaal verbouwereerde Henk Eertman de versierselen opspeldde bij hotel Van der Maas. Dat gebeurde in het bijzijn van zijn vrouw Trees, zijn kinderen en kleinkinderen, familie en een groot aantal vertegenwoordigers van de verenigingen en instanties waarvoor actief is. De verrassing was groot voor Henk Eertman die zaterdagmiddag nietsvermoedend bij Van der Maas aan het vergaderen was met burgemeester John Joosten, het bestuur van de Stichting Paasgebruiken en de poaskeerls over de komende Pasen.

Ook toen de harmonie Caecilia ineens binnenkwam met daarachteraan zijn familie en andere gasten wist niet wat er gebeurde. Maar burgemeester John Joosten hielp Henk Eertman gauw uit de droom. De muziek en al die anderen waren deze zaterdagnamiddag naar Van der Maas gekomen speciaal voor hem. Henk Eertman stond perplex. Maar al gauw drong het tot het door; nog altijd verrast en verbaasd, trok er een brede lach over zijn gezicht. Zijn ogen vonden die van Trees. Maar voor ze elkaar wat konden zeggen, ging burgemeester Joosten verder met zijn toespraak.

Hij keek rond naar alle aanwezigen bij Van der Maas: de poaskeerls, de muzikanten van Caecilia, vertegenwoordigers van het Openluchtmuseum, van de locatieraad van de parochie van Simon en Judas, van de VVV en van de Stichting Paasgebruiken. ,,Wie of wat uit Ootmarsum is hier eigenlijk niet vertegenwoordigd”, vroeg Joosten zich af. En daarmee maakte hij ook meteen duidelijk waarom Henk Eertman was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje. Want inderdaad: waarvoor in Ootmarsum heeft de 77-jarige Ootmarsummer zich níet verdienstelijk gemaakt.

Politiek

Onder andere voor de politiek in Ootmarsum en later in Dinkelland. Vanaf 1984 was hij actief voor de plaatselijke werkgroep van het CDA en vanaf 1986 was hij raadslid. Hij schopte het tot fractievoorzitter en ging in 2001 als zodanig ook ‘mee’ naar de nieuwe raadsfractie van het CDA in de toen nieuw gevormde gemeente Dinkelland. In 2006 nam Henk Eertman afscheid van de politiek. Voor zijn vele verdiensten als raadslid werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. ,,Maar sinds 2006 heeft de wereld niet stil gestaan en heb jij zeker niet stil gezeten”, hield burgemeester Joosten Henk Eertman voor. ,,Jouw activiteitenlijst is indrukwekkend en dat allemaal op vrijwillige basis.” Zijn kerkelijke loopbaan begon zo’n 47 jaar geleden; in 1977, toen Henk en zijn vrouw Trees weer in Ootmarsum neerstreken na een werkzame periode van zo’n 6 jaar als financieel administrateur bij de ABTB in Amersfoort. Vanaf dat moment raakte hij intens betrokken bij het reilen en zeilen van de Simon en Judasparochie. Zo is Henk inmiddels bijna 12 jaar voorzitter van de locatieraad en 17 jaar secretaris. De laatste jaren verenigt hij deze functies zelfs. Hij was overal bij betrokken. Het was dan ook eigenlijk niet meer dan logisch dat hij in november 2022 werd verrast met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Een onderscheiding waar hij nog altijd – terecht - zeer trots op is.

Integriteit

Vroege vogels in Ootmarsum zijn Henk vast wel eens tegengekomen. Want hij staat elke morgen om kwart voor zeven op en aansluitend maakt hij een wandeling door de omgeving van ongeveer een uur. Met áltijd een stok in de hand. Niet om een hond mee te slaan: letterlijk noch figuurlijk. Want daar is hij de man niet naar. Hij staat juist om het tegendeel bekend; om zijn integriteit, loyaliteit en grote mate van betrokkenheid bij de Ootmarsumse samenleving. Beroepsmatig was Henk Eertman één van de grondleggers van de Gibo in Ootmarsum, later Flynth Adviseurs en Accountants. En ook hierin was hij loyaal. Hij bleef zijn werkgever tot het laatst toe trouw. En ook al had hij het in zijn baan erg druk, het belette hem niet zich als een bezige bij in te zetten in sociaal-maatschappelijke functies als het bestuur van de Mulder van Eerdestichting die het Drostenhuis in beheer heeft, bij de Nostalgische Oogstdag, in de Raad van Toezicht van de Rabobank, bij de Stichting Steun tot Sportaccommodaties Ootmarsum, in het bestuur van het Openluchtmuseum, bestuur van de VVV, bestuur peuterspeelzaalwerk en in het bestuur van de Stichting Litouwen.

Paastradities

Maar zijn liefste hobby c.q. bezigheid zijn de Ootmarsumse paastradities en wat daar allemaal bij komt kijken. Ook al is zelf geen poaskeerl geweest, hij vervult wel een spilfunctie binnen deze prachtige traditie. Onder andere als assistent-vrachtboer. Henk Eertman is vanaf de oprichting in 2014 voorzitter van de Stichting tot Bevordering en Instandhouding van de Paasgebruiken in Ootmarsum. Hij was een van de mede-initiatiefnemers en hij zorgde er ook voor dat de paastraditie werd opgenomen op de lijst van Immaterieel Erfgoed in Nederland. Waar de poaskeerls de aloude traditie op hun geheel eigen manier in stand houden, zorgt Henk met zijn medebestuursleden ervoor dat de faciliteiten er omheen goed geregeld zijn. En dat is geen sinecure. Maar hij legt er heel zijn ziel en zaligheid in zoals hij dat eigenlijk met alles doet. En dat ongetwijfeld ook zal blijven doen. Niet alles wat Henk Eertman doet, gebeurt in het openbaar. Ook achter de schermen maakt hij zich verdienstelijk. Zijn rol als mediator voor mensen met persoonlijke en financiële problemen is er één voorbeeld van. Hij laat zich daar niet op voorstaan, en ook dat past helemaal bij hem. Maar zaterdag werd hij in het zonnetje gezet door de burgemeester en al die andere mensen die er speciaal graag voor naar Van der Maas waren gekomen. Het gaf de koninklijke onderscheiding voor Henk Eertman extra glans.