Algemeen

Herbenoeming burgemeester Joosten door commissaris van de Koning Andries Heidema

DINKELLAND - In een bijzondere raadsvergadering op 9 januari 2024 is burgemeester John Joosten herbenoemd als burgemeester van de gemeente Dinkelland. Deze herbenoeming is voor een nieuwe periode van 6 jaar. Tijdens de raadsvergadering heeft hij ten overstaande van de commissaris van de Koning Andries Heidema zij belofte afgelegd. De gemeenteraad van Dinkelland heeft Joosten al eerder op 17 juli 2023 aanbevolen voor herbenoeming. 

Burgemeester Joosten is vanaf 9 januari 2018 burgemeester van de gemeente Dinkelland. Per 9 januari 2024 liep zijn eerste ambtsperiode af. Om die reden is op initiatief van de Commissaris van de Koning de voorgeschreven herbenoemingprocedure in gang gezet en doorlopen. De raad van Dinkelland heeft op 30 mei 2023 een vertrouwenscommissie herbenoeming ingesteld, bestaande uit de vijf fractievoorzitters uit de raad. Deze commissie heeft onder het technisch voorzitterschap van de plaatsvervangend raadsvoorzitter de aanbeveling voor de herbenoeming voorbereid. Deze handeling is het formele sluitstuk van deze procedure en start het nieuwe ambtstermijn van 6 jaar. Volgens commissaris van de Koning Andries Heidema heeft burgemeester Joosten zijn leiderschapskwaliteiten ruimschoots waargemaakt en typeert de burgemeester als stabiel, evenwichtig en laagdrempelig. Heidema looft de wijze waarop Joosten partijen met elkaar weet te verbinden en zijn belangrijke rol in de regio en binnen de ambtelijke organisatie Noaberkracht.  Burgemeester Joosten voelt het als een grote eer: “Ik heb nog zoveel ambities, daar heb ik nog wel zes jaar voor nodig! Deze gemeente, deze gemeenschap, heeft zoveel potentieel, zoveel kracht. En ik ben vastbesloten om mijn uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat we dat potentieel zo optimaal mogelijk uitnutten.”

Burgemeester Joosten spreekt zijn waardering uit naar de raad en alle gedreven medewerkers van NoaberKracht. “Samen vormen we een team dat klaar is om de uitdagingen aan te gaan en de kansen te grijpen die voor ons liggen. Laten we constructief blijven samenwerken, open communiceren en vooral blijven streven naar het beste voor deze prachtige gemeente en haar inwoners.”