Algemeen

Indrukwekkende en waardige Dodenherdenking in Ootmarsum

OOTMARSUM - Het was een waardige en drukbezochte Dodenherdenking in Ootmarsum zaterdagavond. Met de Last Post, het Wilhelmus en twee minuten stilte. En voordien een stille tocht en een herinneringsdienst in de Simon en Judaskerk. Indrukwekkend      allemaal. Voor het eerst zonder Riet Koopmans-Heupink.

In de dienst in de kerk spraken onder anderen wethouder Benno Brand en diaken Jan Kerkhof Jonkman. De wethouder plaatste de herdenking in de realiteit van nu. Hij maakte er geen geheim van dat hij zich zorgen maakte over de mogelijke escalatie van allerlei conflicten in de wereld. Ook Kerkhof Jonkman sprak in die zin zijn zorg uit. Hij wees erop dat de mensen zorgvuldig moeten omgaan met woorden die ze gebruiken. ,,Daarbij”, stelde hij vast, ,,worden vaak grenzen overschreden en daar moeten we voor oppassen. We kunnen niet alles zeggen wat we willen.” Martina Sanders droeg namens de Scouting Ootmarsum een gedicht voor; hetzelfde deed Karin Baanstra namens de Protestantse Gemeente. Het koor Ootmusica zorgde voor de muzikale medewerking daarbij begeleid op het orgel door Herman Koops.

Joodse inwoners

Na de dienst trokken de bezoekers van de dienst vooraf gegaan door de Harmonie Caecilia in een stille tocht door Ootmarsum; onder meer langs het Joodse monument in de Kloosterstraat dat herinnert aan het lot van de 11 Joodse inwoners van Ootmarsum in de oorlog. Van hen werden er 10 vermoord in concentratiekampen. In de Davidssterren van het monument werden als eer- betoon witte tulpen gestoken.

Femmetje en Johan

Paul Schulten van Caecilia blies op het Bergplein op zijn trompet de Last Post. Ook werden twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld en gezongen. Na twee minuten stilte werden er bloemen gelegd. Namens de gemeente Dinkelland deed wethouder Brand dat en namens de Protestantse Gemeente legde Karin Baanstra bloemen. Ook specifiek de twee slachtoffers van het oorlogsdrama op het Bergplein in januari 1945, Femmetje Davids(34) en Johan Heupink(12), werden met bloemen herdacht. Alphons Weierink legde de bloemen namens de familie Davids. Namens de familie Koopmans ter herinnering aan Johan Heupink deed Jan Koopmans dat. Voor het eerst was Riet Koopmans- Heupink - de zus van Johan - er niet bij. Zij overleed in februari van dit jaar op 89-jarige leeftijd. Maar haar familie neemt de taak over die zij sinds 1950 trouw vervulde om haar broertje en Femmetje Davids in herinnering te houden.

Wortelboer

Ook leden van de familie Wortelboer legden bloemen bij het oorlogsmonument. Dit ter herinnering aan verzetsman Rudolf Wortelboer die in 1944 werd gearresteerd en in januari 1945 in het concentratiekamp Neuengamme bezweek aan de behandeling en ontberingen daar. Hij was een zoon van dokter Gerard Wortelboer die eveneens in het verzet actief was evenals een andere zoon van hem.

Jongeren

Traditiegetrouw was ook Siny Pikkemaat(90) erbij. Met haar dochter Gerda legde ze witte tulpen. Behalve de oudere en trouwe deelnemers aan de Dodenherdenking waren er dit jaar ook opvallend veel jongeren meegekomen.

De foto’s zijn gemaakt door Caspar Kouijzer en Alphons Weierink.