Algemeen

Jeugdbrandweer Denekamp start pilot in vernieuwde lesstof

DENEKAMP - Sinds oktober 2000 bestaan ze al, de jeugdbrandweer in Denekamp. Momenteel telt het jeugdkorps twaalf fanatieke jeugdbrandweermannen en -vrouwen in spé. Wekelijks verzorgen zes gediplomeerde jeugdleiders de oefenavond.

Tijdens deze avonden worden jeugdleden de beginselen van het brandweervak bijgebracht middels lesstof die specifiek voor jeugdbrandweerkorpsen in Nederland is geschreven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Junioren (12-15 jaar) en Aspiranten (16-18 jaar). Aan het einde van het junioren- of aspirantentraject kunnen de jeugdleden een theorie en praktijk examen doen, waarna ze bij een positieve uitslag een certificaat ontvangen. Helaas heeft dit certificaat tot op heden enkel een symbolische waarde. Men dient bij toetreding tot een professioneel korps alsnog de gehele opleiding tot ‘manschap’ te volgen.

Dit terwijl de lesstof van de Aspirantengroep voor het gedeelte ‘brandbestrijding’ nagenoeg gelijk is aan de lesstof die professionele brandweerlieden doorlopen. Het is dan ook spijtig dat jeugdleden geen vrijstellingen kunnen behalen voor bepaalde onderdelen van de opleiding.

Om dit te veranderen draait Jeugdbrandweer Twente, waar de kazerne uit Denekamp onderdeel van is, samen met de brandweerregio Limburg-noord een landelijke pilot. Hierbij wordt vernieuwde les- en leerstof gebruikt om jeugdleden klaar te stomen voor het brandweervak. Deze lesstof is nauw verwant met de ‘manschap’ lesstof en afhankelijk van de leeftijdsgroep (Junioren of Aspiranten) anders van niveau.

Tijdens de opleidingstijd kunnen de jeugdleden door het behalen van toet momenten vrijstellingen verwerven voor de latere manschapopleiding. Zo kunnen ze na het verlaten van de jeugdbrandweer sneller doorstromen en plaatsnemen in de brandweerauto.

Sinds de start van de jeugdbrandweer in Denekamp hebben steeds meer oud-jeugdleden de overstap gemaakt naar zowel de vrijwillige brandweer in Denekamp, als ook de beroepsbrandweer in Twente. De kazerne Denekamp bestaat op dit moment voor 45% uit oud-jeugdleden.