Algemeen

Modderdag op ’n Baoken

AGELO -  Op vrijdag 28 juni was het Modderdag voor de leerlingen van groep 1, 2 en 3 van basisschool ’n Baoken in Agelo. De weergoden waren de kinderen gunstig gezind!

Voor de kinderen waren er verschillende activiteiten. Er werden zandtaartjes gemaakt en versierd met natuurlijke materialen. Kinderen mochten voorwerpen grabbelen in emmers met modder. Er was een blotevoetenpaadje. Van modder met voedingskleurstoffen konden modderkleurplaten worden geschilderd. Door een modderhandtekening te plaatsen konden de kinderen hun eigen modderdiploma ondertekenen. Met blote voeten konden ze knikkers uit een teiltje water vissen en natuurlijk was de zandbak geopend, waarin naar hartenlust werd gespeeld.

Tijdens Modderdag staat het vrij spelen met de elementen water en zand centraal. Kinderen krijgen de ruimte om modder te maken, ontdekken en beleven. En daarbij mag je vies worden! Als vies worden kan en mag, ontdekken en experimenteren kinderen meer. Buiten én binnen. Avontuurlijk en vrij spel is goed voor de ontwikkeling van kinderen en daarbij kan kleding vies worden.

Want natuurlijk (buiten)spelen:
• is goed voor de algehele ontwikkeling! Buiten bewegen kinderen meer.
• in de natuur en met natuurlijke elementen daagt uit tot meer en écht spel.
• draagt bij aan een positieve houding en gedrag tegenover de natuur.
• is prikkelend voor fantasie, creativiteit, vindingrijkheid en oplossend vermogen.
• is gezonder omdat de luchtkwaliteit beter is. Liever buitenspelen dan binnen ventileren.
• maakt kinderen blij. En ouders dus ook!

Uw reactie