Algemeen

Na 52 jaar alsnog postume eer voor de oude dokter Dierick

DENEKAMP - Hele generaties in Denekamp genoten huisartsenzorg van de Dierick’s. Was het niet van Paul, Frits of Agreeth Dierick-Steen dan wel van de oude Dierick. Sjef genaamd. Maar in het dorp was het in die tijd meneer de dokter. Of wel meneer Dierick. Huisarts van 1928 tot 1962. Komend weekend wordt er een plaquette onthuld op het oude ziekenhuis aan de Wilhelminastraat ter nagedachtenis aan Sjef Dierick die in 1973 overleed. Op deze manier wordt hij 52 jaar na zijn overlijden dan toch nog geëerd voor al zijn verdiensten voor de Denekamper gemeenschap.

Bij niet iedereen zal direct een lampje gaan branden bij het horen van ‘het oude ziekenhuis’. Maar het beeldbepalende gebouw aan de Wilhelminastraat ligt midden in het dorp en is onlangs verbouwd tot zes luxe appartementen. Vanaf de jaren twintig was het een ziekenhuisje waar de zusters Franciscanessen zorg verleenden. Aan de achterzijde was een balustrade waar Tbc-patiënten in de buitenlucht hun verzorging ondergingen.

Juist dit ziekenhuisje is bepalend geweest voor de carrière van de oude Dierick. Deze Sjef Dierick was zogenaamd geneesheer-directeur, naast zijn functie als huisarts in het dorp. Wat het geneesheer-directeur-schap precies voorstelde is nooit ergens beschreven. Wel is bekend dat hij toezicht hield op de verzorging van de patiënten en daarvoor ook min of mee verantwoordelijk was. Samen met een kraamafdeling was Denekamp in die jaren ruim voorzien van medische zorg.

Toch zou het ziekenhuis niet eeuwig bestaan. Begin jaren zestig gingen er stemmen op om naast het markante gebouw een nieuwe bejaardenhuis te bouwen. Ook hier maakte dokter Sjef Dierick zich weer sterk voor. In 1965 werd het huis geopend met een afdeling voor verpleging van bejaarden en een soort van zelfstandige woonunits. Bewoners konden hier rekenen op hulp en verzorging van wederom Sjef Dierick.

Huisartsenpraktijk met 5500 patiënten

Bovenstaande activiteit is één van de vele van Sjef Dierick die in 1901 in het Zeeuwse Koewacht werd geboren. Na zijn studie kwam hij als huisarts in 1928 in Denekamp waar hij de huisartsenpraktijk overnam van dokter Hondelink. De eerste jaren woonde het doktersgezin in de woning aan de Grotestraat waar nu de Galerie in is gehuisvest. Daarna werd al snel de dokterswoning gebouwd aan de Ootmarsumsestraat. Daar waar ook zijn zoon Frits zijn huisartsenpraktijk voerde.

De huisartsenpraktijk van de oude Dierick leek in de verste verte niet op een moderne praktijk. De dokter was 24 uur per dag dokter en in dit geval over ruim 5500 patiënten. Zelfs tot in Nordhorn strekte zijn werkgebied. Geen doktersassistente of praktijkondersteuner. Die taken werden uitgevoerd door zijn vrouw Diete. Immer stond zij achter haar man en steunde hem in zijn drukke praktijk. Heel Denekamp vertrouwde op de goede zorgen van het huisartsenechtpaar.

Diverse nevenfuncties

Maar zoals een huisarts in de dagen betaamd stond ook het leven van de Sjef Dierick voor een groot gedeelte in het teken van vrijwillige functies. Een dorpsdokter genoot aanzien en omdat deze gestudeerd had werd er vanuit gegaan dat deze voldoende gekwalificeerd was om naast zijn vak als huisarts ook belangrijke functies in het dorp te vervullen. Zo was de dokter een tijd lang voorzitter van Dos’19, medeoprichter van de EHBO en Rode Kruis, gemeentelijk geneesheer, vervulde diverse medische functies en was bovendien ook nog eens geneesheer-directeur van het plaatselijke ziekenhuisje aan de Wilhelminastraat.

Voor al dit vrijwilligerswerk is de dokter nooit onderscheiden. Wel kreeg hij de gemeentelijke erepenning, maar in het dorp is geen enkele straat of geen enkel gebouw naar hem benoemd. Andere huisartsen kregen wel een eerbetoon in de vorm van een straatnaam: Hondelinkstraat, Sloetstraat en Eekmanshof. Bovendien zijn er straten in het dorp genoemd naar beroemde meesters: Dingeldein, Bernink, Mulder en Lazonder. De familie Dierick heeft nooit goed begrepen waarom er nooit een straat of plein vernoemd is naar hun vader. In 2022 stuurden de inmiddels ook op leeftijd gekomen kinderen Hugo, Rudolf, Wilfried en Sjef daarom een brief naar het gemeentebestuur van de gemeente Dinkelland. Een positieve besluitvorming over een mogelijke straatnaamgeving bleef echter uit.

Zaterdag eindelijk de eer die de dokter toekomt

Binnen Heemkunde waren al eerder stemmen opgegaan om de dokter alsnog postuum te eren. Truus Benneker kreeg het uiteindelijk voor elkaar dat het onderwerp op de agenda kwam van het Heemkundebestuur. De daarop opgerichte werkgroep zette het een en ander op de rij en concludeerde dat een plaquette op het oude ziekenhuis op zijn plaats zou zijn. De familie Dierick werd hier nauw bij betrokken. Komende zaterdag zal de plaquette onthuld worden door de familie. De onthulling zal met een officieel tintje gepaard gaan. Tevens zal er een klein boekwerkje door de stichting Heemkunde worden gepresenteerd met daarin de geschiedenis van de familie Dierick ondersteund met vele foto’s.