Algemeen

Onthulling informatiebord Havezate Het Hoikinck

WEERSELO -  Tot 2017 zat het archief van de Heemkunde Oalde gemeente Weersel in het gebouw Het Hoikinck aan de Bisschopstraat 12 te Weerselo. Nu is daar een woonwijk gerealiseerd met de straatnaam Het Hoikinck. Het straatnaambord kreeg het onderschrift: Havezate te Dulder +/- 1300-1810. 

Maria Löbker heette iedereen welkom namens de Heemkunde en vertelde in het kort het verhaal van Het Hoikinck. “Toen de DLG (Dienst Landelijk gebied) in 1991 in de voormalige huishoudschool Santa Maria kwam en zich ging bezighouden met de landinrichting Dulder/Saasveld heeft de toenmalige wethouder er de naam Het Hoikinck aangegeven.

Inmiddels was op de werkelijke locatie de naam Hoikinckweg verdwenen. Niets herinnerde nog aan de voormalige havezate. Reden voor de Heemkunde om in de archieven te zoeken naar informatie. In 2018 werd dat nog extra gestimuleerd door de toezonden uitsneden van Google Earth waarop door droogte contouren zichtbaar waren geworden die duiden op een gracht achter boerderij de Hofboer (Brunnekreef) en contouren die aanvankelijk werden aangezien voor een eendenkooi en in het kadaster van 1832 ook als zodanig werd omschreven.

Johan Brunnekreef heeft meegemaakt dat de grachten werden gedempt.  De eendenkooi vroeg om meer onderzoek en men kwam tot de conclusie dat dit een voorloper moet zijn geweest van de latere Havezate. In de eerste instantie een Mottetoren, maar later teruggebracht tot een toren.

Bij de Hofmeijer (Scholten) bevinden zich stenen die volgens de overlevering kwamen van Het Hoikinck. Navraag bij het Oversticht leverde geen bevestiging op, maar men sprak het ook niet tegen. 

Henk Koop heeft de kadasterkaart verwerkt tot een duidelijk geheel. Fons van Schoot maakte een tekening van een toren zoals die zou hebben gestaan op de plek van de eendenkooi. Samen met de drone-opnames die Bennie Broekhuis ter beschikking stelde werd dit gebruikt voor het informatiebord. Het schilderij van Aart Schouman geeft een beeld van Het Hoikinck (Beverfeurde) rond 1769”.

Herman Brunnekreef stelde de plek beschikbaar, waar in 2022 een bankje werd geplaatst ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de oudste bewoner van de Hofboer, Johan Brunnekreef. De buren schonken een lindeboom die ernaast werd gezet. Routenetwerk plaatste hiernaast het informatiebord.

Op vrijdagmiddag 12 mei kwam de familie Brunnekreef, de betrokken buren, de sponsoren en enkele andere genodigden bijeen om het bord te onthullen. 

Gerard Wolbert bedankte de sponsoren voor hun bijdrage voor het bord en nodigde de bijna 101-jarige Johan Brunnekreef uit om het doek van het bord te halen.

Onder het genot van een hapje en drankje kon iedereen het bord bekijken. Bijzonder was dat er een aantal van de eerder genoemde stenen bij waren gelegd.

Achter het bord lag de voormalige Havezate. Nu weilanden, maar door de informatie op het bord kan men zich een voorstelling maken van hetgeen er ooit stond.

Het informatiebord staat nabij Mönnikweg 6 in Saasveld. Meer informatie over Het Hoikinck is te vinden op www.heemkundeweerselo.nl of door de QR-code te scannen op het bord.

Ine Flinkers