Algemeen

Start herinrichting Thijplein in Rossum

ROSSUM - Een belangrijke mijlpaal is bereikt. Dinsdagmiddag 5 september is in het bijzijn van wethouder Benno Brand namens de gemeente Dinkelland, dorpsraad en enkele genodigden het officiële startsein gegeven voor de herinrichting van het Thijplein. 

Het idee om het Thijplein nieuw leven in te blazen en een groen en leefbare omgeving te creëren voor de inwoners van Rossum kwam van de dorpsraad Rossum Lemselo en Volthe. Cor Weusthof vertelde dat Monique Mollink, toenmalige voorzitter van de dorpsraad in 2014 enkele betrokken inwoners heeft benaderd om te brainstormen over het Thijplein. Leefbaarheid, veiligheid en meer groen werden als kernwoorden geformuleerd. De ideeën werden op 31 maart 2015 gedeeld met kernwethouder Duursma en enkele ambtenaren. Dit plan zou volgens hen passen binnen het nieuwe fenomeen “Mijn dorp 2030” waarbij burgerparticipatie het uitgangspunt is. Maar de wethouder gaf in het gesprek ook aan dat er geen gelden zijn gereserveerd voor projecten binnen “Mijn dorp 2030”. De bewoners gaven aan dat de renovatie van het Thijplein een van de acties was als prioriteit voor de leefbaarheid. Het werd door de projectgroep benoemd als een lang project en complex. In 2020 zijn we in overleg met de gemeente in gesprek gegaan met het Landschap Adviesbureau ‘De Landschapper’ en hebben we als werkgroep het projectplan ‘Thijplein 2.0’ geschreven. Alle input van bewoners en verenigingen is meegenomen in dit plan. Met dit plan en de tekeningen van ‘De Landschapper’ zijn we de boer opgegaan om gelden binnen te halen voor het Thijplein 2.0. In oktober 2020 was er een mooi bedrag toegezegd door sponsoren, gemeente Dinkelland, Leader, de provincie Overijssel en de opbrengst van de loterij. Door de gemeente werd besloten om het project in bouwteam uit te voeren. Lansink BV in Saasveld werd de partij waar we het project mee gaan uitvoeren. En dan zijn we vandaag op 5 september 2023 hier aanwezig met de aftrap van het project Thijplein 2.0. Maandag 11 september wordt er gestart met de werkzaamheden en als alles meezit is het Thijplein 2.0 eind 2023 gerealiseerd”, aldus Cor Weusthof.

Wethouder Benno Brand: “Het dorpsplein dat werd gebruikt als parkeer plaats en evenementenlocatie ondergaat nu een complete transformatie naar een groen en veilig centrum waarbij extra aandacht wordt besteed aan de veiligheid van basisschoolleerlingen die hier oversteken. In nauw overleg met inwoners van Rossum en belanghebbenden waaronder de Plechelmuskerk, school, Kulturhus, gebruikers van de weekmarkt en lokale ondernemers is er een doordacht ontwerp tot stand gekomen. De werkgroep Thijplein heeft ervoor gezorgd dat dit project tot stand is gekomen. Naast de gemeentelijke bijdrage zijn verschillende subsidies en lokale bijdragen verkregen. Het ontwerp voorziet in groene openbare ruimtes, parkeergelegenheid en biedt toegankelijkheid voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid, waardoor het plein een veilige en prettige ontmoetingsplek wordt.” Een nieuwe fase gaat er in voor Rossum met de start van het Thijplein.  Afgelopen weekend is de ‘struikroof’ begonnen, zo wordt het genoemd. Inwoners en verenigingen die belangstelling hadden voor struiken en bloemen konden alles wat ze wilden gratis meenemen zodat het oude groen een tweede leven krijgt.

Ine Flinkers