Algemeen

‘Stichting Vrienden Dokter Eekmanhof’ schenkt bewoners bijzondere ‘dementiepoppen’

DENEKAMP - ‘Dementiepoppen’ voor mensen met dermate ernstige geheugenproblemen dat het zelfstandig wonen niet meer mogelijk is? Inderdaad, die worden reeds regelmatig daarvoor ‘ingezet’. Dus ook erg geschikt voor onze bewoners, zo vond de Stichting Vrienden van de Dokter Eekmanhof en vrijdagmiddag is nu inderdaad ook een viertal daarvan aangeboden aan die bewoners. Het is een geschenk dus van genoemde Stichting en het waren Rita Sleiderink en Femke Keizer die ze kwamen aanbieden. Beiden zijn medewerker van het Zorg- en Wooncomplex aan de Synagogepassage, maar hun komst stond los van die werkrelatie. Ze kwamen namelijk namens de ‘Vrienden’, waarvan Rita secretaris is, terwijl Femke vanuit haar werksfeer een soort ondersteunende functie heeft door haar grote ervaringen met de dagelijkse gang van zaken in de Eekmanhof. Eenzelfde inbreng in de werkwijze van de Stichting heeft Eekhofmedewerker Jolanda Kamphuis.

Een dementiepop is niet ‘zomaar’ een pop: wereldwijd geaccepteerde ‘Poppentheorie’

 Wat is het bijzondere aan wat een ‘dementiepop’ genoemd wordt. Rita demonstreert de werking en legt uit. Het is inderdaad niet ‘zomaar’ een leuke pop schenken aan veelal oudere bewoners. Een pop geef je immers nou niet direct aan een oudere. De ‘dementiepop’ is evenwel een bijzonder soort pop met zelfs een daarop gebaseerde ‘poppentheorie’. De in dementie gespecialiseerde verpleger en docent dr. Gary Mitchell : ‘Poppentheorie is een activiteit die internationaal gebruikt wordt om mensen met alle soorten dementie te helpen om een gevoel van welzijn te behouden of om episodes van onrust te verlichten. Poppentheorie kan op veel verschillende manieren ingezet worden en de activiteit bestaat uit het vasthouden van de pop door de persoon met dementie, spreken tegen de pop, de pop knuffelen of omhelzen, de pop eten te geven of aankleden. In de dementiezorg wordt poppentheorie met veel voordelen geassocieerd.’. Empirischt onderzoek heeft volgens Mitchell aangetoond dat poppentheorie kan zorgen voor allerlei positieve aspecten, zoals verbeterde communicatie, verbeterde voedingstoestand, verbeterde sociale betrokkenheid, verminderde onrust of probleemgedrag, enzovoort Het voert hier te ver om er nader op in te gaan, want ook het op de juiste wijze hanteren, de eventuele problemen, e.d. valt nog veel te informeren. Conclusie is dat deze schenking door de Vriendenstichting een zeer zinvolle is in het kader van de zorg voor ouderen met een sterk geheugenverlies en dementie.……Een dementiepop met een eigennaam (zie foto) werkt op batterijen in een hartvormig omhulsel die in de pop wordt aangebracht op de plaats van het hart en vervolgens ook het hartkloppen nabootst dat duidelijk voelbaar is als je de pop tegen je aandrukt. De poppen die werden aangeboden heten o.a. Emelie en Johan. Ook bevatte het geschenkpakket vrijdagmiddag twee pinguïns en twee vogeltjes die hun kenmerkende geluid laten horen als je ze vastpakt.

Helpen door donateur te worden van de Stichting

Rita Sleiderink vormt samen met Arjan Oolderink (voorzitter) en Benno Hermelink (penningmeester) en Miranda Kamphuis het dagelijks bestuur van de Stichting Vrienden van de Dokter Eekmanhof. In het verleden waren er al incidentele schenkingen als de zeer dure Tovertafels en ook een fotoproject. De Stichting stelt zich nu ten doel meer van dit soort aanschaffingen mogelijk te maken voor de bewoners van de Eekmanhof in overleg uiteraard met de deskundige medewerkers. Dit moet dan mogelijk worden door het beschikbaar krijgen van de benodigde financiën daarvoor via het aanboren van fondsen en vooral via donateurs . Zo is nu de schenking van de dementiepoppen bijvoorbeeld  mogelijk geworden dankzij de gift uit een fonds, dat haar naam niet in de publiciteit genoemd wil hebben. Het volgende doel is de aanschaf van twee zogenoemde relaxstoelen. De Eekmanhof heeft er  in twee van de vier woonblokken met elk acht appartementen reeds één kunnen aanschaffen, maar wil er dus graag nog twee bij hebben. Die kosten veel geld, namelijk zo’n zevenduizend euro per stuk. Rita: “Wij hopen echter dat veel mensen die willen helpen iets extra’s te doen ten bate van de mensen met een steeds erger wordend geheugenverlies, slachtoffers van dementie, dat doen door donateur te worden van onze Stichting. Dat kan door zich aan te melden bij de Dokter Eekmanhof.

 

Tekst/foto’s PBJ