Algemeen

Voor vijfentwintigste keer openluchtviering Saasveld

SAASVELD - Zondag 7 juli was de jaarlijkse openluchtviering  in Saasveld in de pastorietuin. Deze viering, die dit jaar voor de vijfentwintigste  keer werd gehouden, droeg als thema ’Van verwondering naar bewondering’.

Onder een zonnige hemel, was er een grote menigte gelovigen die deelnam aan deze viering. Het pastoresteam van de Plechelmusparochie ging hier in voor. De themakoren uit Saasveld, Rossum en Deurningen verzorgden de zang.In het begin van de viering werd even stilgestaan bij Herbert Vreeman, dirigent van de fanfare St. Caecilia Saasveld, die vorige week is overleden. Om deze reden was de fanfare niet aanwezig bij deze viering.

Gerard Weiden: “In de viering kwam het thema ’Van verwondering naar bewondering’ op verschillende manieren terug, zowel bij het welkomstwoord en de overweging als bij de voorbeden. Deze gezamenlijke viering brengt mensen bij elkaar, versterkt de verbondenheid en geeft uiting aan onze christelijke geloofsovertuiging.” Bij gelegenheid van deze vijfentwintigste openluchtviering kregen alle aanwezigen een geurkaarsje met bijpassende tekst mee ter herinnering.

Na afloop van de viering was er in de tuin gelegenheid om een kop koffie/ thee te drinken met hierbij een plak krentenwegge, zodat de aanwezigen niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk gevoed werden om zo hun levensweg te kunnen vervolgen. Het gezamenlijk koffiedrinken is ook een belangrijk onderdeel van het geheel om het sociaal contact te versterken.

Ine Flinkers

Uw reactie