Columns

Column wethouder Cel Severijn week 29

Kun je zonder emotie kijken naar het beeld van mensen die hun ouder, kind of vriend zojuist verloren hebben op hun tocht in gammele bootjes? Kun je zonder emotie kijken naar de verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne? Ik moet eerlijk toegeven dat ik - door de grote hoeveelheid verschrikkelijk nieuws - de verhalen soms alleen nog maar afstandelijk registreer. En soms zap ik zelfs snel naar iets vrolijkers op tv. Maar er zijn ook momenten dat het me even overvalt en dan voel je met de tranen in de ogen hoe het is als het over je eigen ouders, vrouw of (klein)kinderen zou gaan.

Kun je zonder emotie kijken naar het beeld van mensen die hun ouder, kind of vriend zojuist verloren hebben op hun tocht in gammele bootjes? Kun je zonder emotie kijken naar de verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne? Ik moet eerlijk toegeven dat ik - door de grote hoeveelheid verschrikkelijk nieuws - de verhalen soms alleen nog maar afstandelijk registreer. En soms zap ik zelfs snel naar iets vrolijkers op tv. Maar er zijn ook momenten dat het me even overvalt en dan voel je met de tranen in de ogen hoe het is als het over je eigen ouders, vrouw of (klein)kinderen zou gaan.

De problemen rondom de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland blijven een grote uitdaging, ook voor Dinkelland. Dat geldt voor het huisvesten van statushouders, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en ook voor het realiseren van opvang voor vluchtelingen en asielzoekers uit andere delen van de wereld. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan al geruime tijd de toestroom niet aan en er zijn simpelweg niet genoeg bedden om iedereen een veilige plek te bieden. Bovendien komen er te langzaam woningen beschikbaar voor statushouders, waardoor de tekorten in de centra niet afnemen. Het Rijk verzoekt gemeenten om extra inspanningen te leveren, waaronder het vergroten van de opvangcapaciteit.

“We investeren het liefst in mensen waarvan we weten dat ze veel kans hebben om te blijven.”

Hoewel de invoering van de 'asielspreidingswet' door het gevallen kabinet waarschijnlijk vertraging oploopt, neemt Dinkelland hoe dan ook haar verantwoordelijkheid. We willen niet overvallen worden door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), of gedwongen worden door het Rijk. Wij houden zelf zoveel mogelijk de regie. Daarom hebben wij vorige week alle inwoners van Dinkelland een brief gestuurd waarin we uitleggen waar we op verzoek van de gemeenteraad mee bezig zijn.

Wij willen duidelijke afspraken maken met het COA
Het vinden van een locatie is slechts het begin. We moeten nadenken over wat er nodig is om de locatie geschikt te maken. Welke faciliteiten kunnen we bieden, zoals goede scholing (en extra taalles), goede (psychische) zorg, dagbesteding, sport- en spelvoorzieningen? Hoe moet het veiligheidsplan er uitzien? Kunnen we het voor elkaar krijgen dat werken voor asielzoekers vanaf het begin mogelijk wordt? Hoe zorgen we dat de verveling niet toeslaat? Kunnen we ervoor zorgen dat de asielzoekers die in onze gemeente worden opgevangen en status krijgen, straks ook in Dinkelland en de rest van Twente gehuisvest worden? 

Met het COA sluiten we zo snel mogelijk een overeenkomst, waarin we tenminste afspraken maken over het samen zoeken naar een geschikte locatie voor het opvangen van vluchtelingen en asielzoekers. En waarin we vastleggen dat het COA niet zelfstandig op zoek gaat. Het zou mooi zijn als we - op het moment dat we een geschikte locatie hebben gevonden - ook snel goede afspraken kunnen vastleggen over de andere vragen.

Dat er een AZC komt is duidelijk, maar waar die komt weten we nog niet. Er wordt wel druk geïnventariseerd waar mogelijkheden liggen. En we hebben iedereen gevraagd om suggesties aan te dragen. Ik hoop dat we eind september een voorstel kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Als we een geschikte locatie hebben gevonden informeren we uiteraard eerst de kernraad en de direct omwonenden en daarna pas de pers.

Er zijn nog veel vragen te beantwoorden en we waarderen de inbreng van onze inwoners. Laten we samen aan de slag gaan om deze uitdagingen aan te pakken. Als u een goed idee heeft of een vraag heeft over dit onderwerp, stuur dan een e-mail naar migratie@dinkelland.nl. U kunt ook meer informatie vinden op www.dinkelland.nl/migratie.

Zoals ik mijn column begon vind ik het belangrijk dat het in de discussies blijft gaan over echte mensen, en niet alleen maar over cijfertjes. Met dat in gedachten proberen we in Dinkelland beleid te maken dat goed en eerlijk is. Voor mensen in nood én passend bij onze gemeente. We zetten er graag samen met u de schouders onder.

 

Cel Severijn

Wethouder gemeente Dinkelland