Columns

Column wethouder Richard de Way week 5

Afgelopen week stond het in de regionale media: Gemeente Dinkelland krijgt voor ‘financiële gezondheid’ het rapportcijfer 10. Dit mooie resultaat werd behaald in het recente landelijke onderzoek van BDO naar de financiële gezondheid van gemeenten.

Een mooi compliment

Deze waardering is niet vanzelfsprekend en daarmee een mooi compliment voor het, tot nu toe, gevoerde financiële beleid van onze gemeente. We hebben geïnvesteerd waar mogelijk en voorzieningen getroffen om toekomstige tegenvallers het hoofd te kunnen bieden. En die tegenvallers zijn er nadrukkelijk geweest. Neem de energiecrisis, de sterke inflatie en de hogere cao’s, die de landelijke prijsstijgingen deels compenseerden. Niet alleen onze meerjarenbegroting wordt weerspiegeld in dat rapportcijfer, maar ook de gezonde buffer die we hebben opgebouwd om onverwachte wendingen aan te kunnen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst

Is er dan niets om bezorgd over te zijn? Jazeker, er zijn zeker zorgen. Vooral als we verder vooruitkijken. Het rijk heeft vier miljard gekort op de gemeentelijke begrotingen, terwijl onze verantwoordelijkheden even groot zijn gebleven. 

“Een structurele oplossing van deze ‘verkapte bezuinigingen’ is overgelaten aan het nog te vormen nieuwe kabinet.”

Onder druk heeft het rijk deze bezuiniging tot en met 2026 - tijdelijk - met één miljard gerepareerd, maar vanaf 2027 is een structurele oplossing van deze ‘verkapte bezuinigingen’ overgelaten aan het nog te vormen nieuwe kabinet. Dat betekent dat ook wij vanaf dat moment geen sluitende begroting meer hebben. En dat is zorgelijk, omdat we hier in Dinkelland wel keuzes maken, zoals de bouw van nieuwe basisscholen of de inkoop van jeugdzorg, waarvoor we langjarig verplichtingen moeten aangaan.

We willen ‘knaken voor taken’

We willen niet alleen financieel gezond zijn, maar ook financieel gezond blijven. Simpel gezegd willen we ‘knaken voor taken’, zodat we in staat zijn om langdurig te investeren in voorzieningen die het welzijn van onze inwoners bevorderen en bijdragen aan een vitaal Dinkelland. 

Kortom: Het beste jongetje van de klas is blij met het resultaat, maar komt met dit rapportcijfer niet juichend thuis. Het cijfer 10 is mooi meegenomen, maar ook hard nodig voor de toekomst. Een toekomst waarin we niet alleen financieel gezond zijn, maar waar we ook kunnen blijven investeren in datgene wat onze gemeente zo bijzonder maakt.

 

Richard de Way

Wethouder gemeente Dinkelland