Uitgaan & Cultuur

Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Lattrop Breklenkamp presenteert het

“Markeboek Tilligte Lattrop Breklenkamp”

Onder grote belangstelling is op dinsdag 19 september het Markeboek van Tilligte Lattrop en Breklenkamp gepresenteerd en is het eerste exemplaar van dit omvangrijke boekwerk van 896 pagina’s uitgereikt.

Onder het genot van een kop koffie met krentenwegge werden de genodigden en belangstellenden welkom geheten door de voorzitter van de Stichting dhr. Harry Smienk. De presentatie was wel op een wel heel toepasselijke plaats nl. het Erfgoed Bossem te Lattrop, een van de oudste boerenplaatsen in de omgeving. Een erf dat in de geschiedenis van Lattrop als eerste genoemd wordt op 26 juli 1272, toen Ridder Hendrik van Almelo het ‘Huis Bussinc’, het huidige erfgoed Bossem, aan een van zijn kinderen schonk.  De avond werd voortgezet met een tweetal PowerPointpresentaties door Harry Smienk en de auteur van het boek dhr. Henk Koop uit Wageningen.  Bij de eerste presentatie werd ingegaan op de plaatselijke geschiedenis en de archieven van de Stichting BECUELABRE, met een aantal leuke verhalen en anekdotes.

Vervolgens werd de rijke inhoud van het nieuwe ‘markeboek’ uitvoerig toegelicht door Henk Koop. 

Daarna volgde de aanbieding van de waardecheques door en tweetal hoofdsponsors van dit prachtige boek nl. door Peter Zanderink namens de Rabobank € 5.000, en Claudi van der Vegt namens Het Leapfonds € 1.500, De gulle gevers en overige sponsors, die de cultuur een warm hart toedragen, werden uitvoerig door de voorzitter bedankt voor deze mooie bijdragen. Hierna volgde de onthulling van het prachtige boek, een juweeltje, vormgegeven door de grafisch ontwerper de heer Ap Aalbers en werd het allereerste exemplaar uitgereikt aan de drie zonen van wijlen Bennie Busscher, voormalig lid van de werkgroep, aan wie het boek ook werd opgedragen. 

Na deze uitreiking ging de heer Smienk nog wat uitvoeriger in op de mooie bijdrage van het Leapfonds, dat de Stichting in staat stelt om wat meer met het boek te doen dan uiteindelijk in de boekenkast te zetten. 

Er is een plan en een traject gemaakt om onderwerpen uit dit mooie en ook leerzame boek om te zetten naar concrete digitale heemkunde- / geschiedenislessen voor de kinderen van de basisschool, zodat zij ook kennis kunnen nemen van de rijke en boeiende geschiedenis van Tilligte, Lattrop en Breklenkamp. Tenslotte werden alle aanwezigen bedankt voor de belangstelling en konden zij de door hen bestelde boeken in ontvangst nemen.

 

Er zijn nog enkele exemplaren van het boek te koop, te bestellen via Anne Weegink, Lattrop-Breklenkamp, 0622993136.